Inox dimnjaci

Inox dimnjaci

Primer 1

Dimnjaci, inox, inox dimnjak Dimnjaci, inox, inox dimnjak

Inox dimnjaci

Primer 2

dimnjaci, nox dimnjaci, nox

Inox dimnjaci

Primer 3

inox dimnjak inox dimnjak

Inox dimnjaci

Primer 4

dimnjak dimnjak

Inox dimnjaci

Primer 5

inox dimnjaci inox dimnjaci

Inox dimnjaci

Savremeni dizajn, lakoća, sigurnost i brzina postavljanja su prednosti montažnih INOX DIMNJAKA sa izolacijom ili bez. Inox lim kiselootporni AISI 316 čine ove dimnjake vrhunskim proizvodom u klasi. Naročito su pogodni za sanaciju oštećenih šamotnih dimnjaka.